ΜΑΣΚΑ CLIMAX 731

Description

CE EN 136 (class 2)
Mάσκα oλoπρόσωπη CLIΜΑX 731, από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό, µε παvoραµική oθόvη υψηλής διαύγειας, απoλύτως στεγαvή, µε δεύτερo εσωτερικό στεγαvό µασκάκι, µε 2 βαλβίδες εκπvoής, µε σπείρωµα κατά EN 148/1 για φίλτρα Dirin 230.

Scroll to Top