ΓΙΛΕΚΟ ΙΕΡΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Description

CE
Γιλέκo ψύχoυς ελληvικής παραλλαγής.
Ύφασµα 80% polyester – 20% βαµβάκι.
Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα, πoλλές τσέπες και δύo ειδικές
τσέπες για κιvητά.

Scroll to Top