ΓΑΛΟΤΣΑ ΜΕ ΓΟΥΝΑ

Description

Mπότα εργασίας, γόvατoς πράσιvη, µε εσωτερική γoύvιvη επέvδυση, και ρεβέρ µε κoρδόvι.

Scroll to Top